Ile można zarobić na FINN (REIT)

Ile można zarobić na FINN (REIT) w Polsce jeszcze nie można wiążąco powiedzieć.  Z kolei odnoszenie się do tego ile pozwalają zarobić REITy na świecie może być ryzykownym założeniem, gdyż rynki są mocno zróżnicowane. Dodatkowo różnice w portfelach inwestycyjnych REITów są olbrzymie ze względu na różnorodność aktywów jakie mogą tam trafiać. W Polsce FINNy będą mogły inwestować tylko w nieruchomości mieszkaniowe.

Według Kiplinger.com REITy w stanach oferują stopy zwrotu pomiędzy 4%-9%. Bardzo ciekawą rekomendacje inwestowania w REIT, możemy przeczytać na FORBES

Dlatego na ten moment, tylko jako ciekawostkę można powiedzieć, że REITy w Europie pozwalają zarobić:

Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości pozwalają zarabiać na 2 poziomach: wzrostu wartości akcji oraz dywidendy.
Natomiast, w odróżnieniu od spółek giełdowych dużo łatwiej jest oszacować potencjalny zysk. Jest tak ponieważ ustawodawca nakłada na FINN jasne reguły dzielenia się zyskiem z inwestorami.

Spółka typu REIT ma obowiązek wypłacenia niemal całego zysku jako dywidendy swoim akcjonariuszom. Poziom obowiązkowej dywidendy polskich spółek typu REIT ustalony jest ustawowo. To znaczy, że regulator w Ustawie o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości określił go na nie mniej niż 90% zysku. Dzięki temu inwestor nie musi obawiać się, że zarząd spółki zdecyduje o nie wypłaceniu zysku i zatrzymaniu pieniędzy w firmie.

W innych europejskich krajach regulacje przewidują inne, ale zbliżone do polski poziomy. Wyjątkiem jest Luksemburg gdzie REITy mają całkowitą dowolność w decydowaniu o poziomie dywidendy.

Dodatkowo inwestor może spodziewać się zysków w postaci wzrostu wartości akcji FINNu jaki posiada. Jeżeli FINN bardzo skutecznie inwestuje w nieruchomości i osiąga wyniki lepsze niż konkurencja – jego akcje będą warte odpowiednio więcej. Czyli możliwe jest spekulowanie akcjami FINN tak jak wszystkimi innymi akcjami spółek giełdowych.

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: