Po co powstały F.I.N.N.y

Wprowadzenie F.I.N.N.y czyli REITów oznaczaja więcej mieszkań oraz nową, bezpieczną formę inwestowania dla inwestorów indywidualnych.

REITy w Europie zostały wprowadzone stosunkowo późno – przeważnie w ciągu ostatnich 15 lat. Prekursorem REIT ów w Europie jest Holandia – wprowadziła je w 1969 roku! Doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie REITów pozytywnie wpłynęło na rozwój rynków nieruchomości w krajach, które zdecydowały się je wprowadzić. Dlatego też polski rząd wprowadził status Firmy Inwestującej w Najem Nieruchomości.

Ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma zachęcać do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych. Specjalne ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT) to główne zalety REITów. Dzięki FINNom nawet drobny inwestor indywidualny będzie mógł inwestować na rynku nieruchomości. FINNy znoszą wysoką barierę wejścia w inwestycje na rynku mieszkaniowym.

Innym powodem, dla którego rząd wprowadza F.I.N.N. jest danie inwestorom indywidualnym do dyspozycji bezpiecznego, regulowanego prawnie produktu inwestycyjnego. Ostatnie lata pokazały, że polski rynek inwestycji może okazać się bardzo niebezpieczny dla niedoświadczonych inwestorów. Nadzór KNF i GPW nad FINNami ma gwarantować wysokie bezpieczeństwo inwestorom indywidualnym.

Cytując Uzasadnienie do ustawy – „…na rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem można uzyskiwać stabilne dochody…”. Oznacz to, że regulator uznaje rynek nieruchomości za atrakcyjne i co najważniejsze bezpieczny sposób na inwestowanie.

Ponieważ FINNy są spółkami notowanymi spółkami akcyjnymi to wprowadzenie polskich REIT ma też pozytywny wpływ na rozwój Giełdy Papierów Wartościowych. Dlatego przyczyni się to do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: