Ustawa o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości
28 Marzec

Co to jest REIT? Co to jest FINN? Czy to jest to samo?

Kategoria:

Co to jest REIT? Co to jest FINN? Czy to jest to samo?

W związku z pojawieniem się ustawy o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości (skrót FINN lub F.I.N.N.) coraz częściej termin FINN występuje naprzemiennie z terminem REIT (Real Estete Investment Trust) jako synonimy. Czy REIT i FINN to tożsame pojęcia? Co to jest REIT? Co to jest FINN? Czy oznaczają to samo? Otóż NIE. REIT i FINN nie oznaczają dokładnie tego samego!

Czym jest REIT (Real Estete Investment Trust)?

REITy są typami funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność na rynku nieruchomości. Występuje w postaci spółek notowanych na giełdach. Mniejsi inwestorzy, kupując udziały w REIT, mogą w ten sposób inwestować w rynek nieruchomości. REITy na świecie działają bardzo wszechstronnie na rynku nieruchomości. Inwestują kapitał w nieruchomości komercyjne oraz mieszkalne.

Przez nieruchomości komercyjne rozumieć należy:

  • hotele,
  • obiekty przemysłowe i magazynowe,
  • powierzchnie pod sklepy,
  • powierzchnie biurowe,
  • szpitale i domy spokojnej starości,
  • grunty.

Czym jest FINN (Firma Inwestująca w Najem Nieruchomości)?

FINN (czyli polski REIT) zgodnie z Ustawą o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości ma bardzo ograniczone spektrum inwestycji. Ustawodawca ogranicza nieruchomości, w które FINN może inwestować do TYLKO do nieruchomości mieszkalnych i gruntów pod taką zabudowę.

Jaka jest różnica między FINN i REIT

Podsumowując, REIT jest pojęciem szerszym niż FINN ze względu na większą różnorodność aktywów w jakie może inwestować (Czytaj: W co inwestują najlepsze zagraniczne REIT). FINN jest zatem odmianą REITa, który inwestuje tylko w nieruchomości mieszkaniowe. Ograniczenie różnorodności kategorii aktywów, z jednej strony daje bezpieczeństwo i większą przewidywalność wyniku, z drugiej zaś ogranicza potencjał zysku rezygnując z nieruchomości komercyjnych.

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: