Dlaczego Finny znoszą najpoważniejsze bariery wejścia w inwestycje nieruchomościowe?

Wprowadzenie REIT na polski rynek kapitałowy można określić rewolucją, ponieważ dzięki temu otwierają się nowe, do tej pory dostępne tylko za granicą, możliwości inwestycyjne. Jest to rewolucja zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Co to oznacza? Otóż z wprowadzenia podmiotów REIT / FINN skorzystają zarówno osoby chcące zainwestować swoje oszczędności na rynku nieruchomości jak i firmy szukające finansowania w inwestycje deweloperskie. Dzięki formie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli powszechnej dostępności dla inwestoów, FINNy znoszą najpoważniejsze bariery wejścia w inwestycje nieruchomościowe. Można powiedzieć, że FINNy otwierają rynek inwestowania w nieruchomości dla nawet najdrobniejszych inwestorów. Poniżej prezentujemy 8 powodów, zalet FINN, dla których polskie REITy zmienią krajobraz inwestycyjny polskiego rynku.

1

Inwestowanie w nieruchomości już od 1.000 zł

REIT czyli polskie F.I.N.N. są atrakcyjną możliwością inwestycyjną dedykowaną przez ustawodawcę inwestorom detalicznym. Do niedawna inwestowanie w nieruchomości wiązało się z pokonaniem dużego progu wejścia, mianowicie nabycia nieruchomości na własność. Teraz aby inwestować w nieruchomości wystarczy nabyć akcje / jednostki uczestnictwa / udziały firm profesjonalnie inwestujących w najem lokali mieszkalnych, które są notowane na giełdzie.

2

Wysoka stopa zwrotu

Ustawodawca określa inwestycje w nieruchomości jako bezpieczne i oferujące atrakcyjną stopę zwrotu (czytaj też komentarz do ustawy). Historia wielokrotnie pokazała, że inwestycje w nieruchomości, w długim terminie, są atrakcyjne. Dodatkowo, ustawodawca chce zwiększyć atrakcyjność inwestowania w FINN gwarantując udziałowcom tych firm bardzo istotny przywilej, mianowicie zgodnie z ustawą F.I.N.N-y mają obowiązek wypłacić minimum 90% zysku swoim inwestorom / wspólnikom, co jest ogromną zaletą FINN. To gwarantuje, że wypracowany zysk trafi do inwestorów, a nie zostanie zatrzymany w firmie. Zysk z inwestowania w polskie REITy pochodzi:

 • Z w.w. corocznej dywidendy
 • Ze wzrostu wartości jednostki uczestnictwa/ udziału / akcji
3

Bezpieczeńtwo

Zgodnie z ustawą FINN-y, mają stwarzać bezpieczne warunki do korzystnego inwestowania swoich aktywów przez inwestorów indywidualnych ponieważ, jak czytamy w uzasadnieniu ustawy z rynku nieruchomości na wynajem inwestor powinien uzyskiwać stabilne dochody. Bezpieczeństwo inwestowania zapewnia:

 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF),
 • wysoki 50.000.000 zł kapitał zakładowy FINN-ów,
 • wymóg notowania na rynku regulowanym, czyli giełdowym, ze wszystkimi związanymi z tym obostrzeniami zabezpieczającymi inwestorów.

Dzięki powyższemu, FINNy będą szczegółowo nadzorowane, a to oznacza zabezpieczenie interesów drobnych inwestorów.

4

Płynność i wypłaty kapitału w dowolnym momencie

Kupujesz i sprzedajesz – szybko i w każdym momencie, kiedy tylko zechcesz! Tylko od Ciebie zależy, kiedy wyjdziesz z tej inwestycji, a to dzięki temu, że F.I.N.N-y notowane są na rynku regulowanym, czyli giełdzie. Możesz je kupować i sprzedawać tak samo jak akcje innych spółek giełdowych.

5

Ulga podatkowa – brak podatku dochodowego

Wprowadzenie do polskiego systemu F.I.N.N-ów spowodowało zmiany w regulacjach dotyczących podatku dochodowego od osób fizyczny (CIT) oraz prawnych (PIT). Ogromnym atutem dla inwestorów jest fakt, że ustawa przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów z inwestycji w F.I.N.N., co oznacza że inwestor nie jest obciążony tzw. ,,podatkiem Belki’’

6

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ I KORZYŚĆ SKALI DLA INWESTORA

Fundusze dzięki swojej skali i pozycji negocjacyjnej mogą nabywać nieruchomości hurtowo w atrakcyjniejszych cenach niż inwestor indywidualny. Istotnym atutem jest fakt, że Fundusze są zarządzane przez ekspertów z branży, co pozwala skutecznie oceniać potencjał nieruchomości dobieranych do portfela inwestycyjnego oraz efektywniej nimi zarządzać z korzyścią dla inwestora. W odróżnieniu od inwestora indywidualnego koncentrującego duży kapitał i ryzyko w jednej lub w kilku nieruchomościach, inwestowanie w FINN automatycznie rozprasza ryzyko na wszystkie nieruchomości znajdujące się w portfelu funduszu. Reasumując, inwestujący w F.I.N.N. dywersyfikuje ryzyko na wiele nieruchomości znajdujących się w portfolio funduszu. Zwykle są to nieruchomości o różnym standardzie (dla każdego potencjalnego najemcy – singla, studentów, rodzin z dziećmi), w dobrych lokalizacjach (cieszących się dużym zainteresowaniem wśród najemców) i są to lokale profesjonalnie zarządzane przez wyspecjalizowane firmy z wieloletnim doświadczeniem i znajomością rynku. Powyższe atuty, a także fakt, że nieruchomości to najbezpieczniejsza forma lokowania kapitału, dająca stabilne i wysokie stopy zwrotu, sprawiają że F.I.N.N.-y są najbardziej atrakcyjną formą inwestowania w nieruchomości na rynku.

7

Bezobsługowość

Proces zakupu i dalej zarządzania nieruchomością inwestycyjną jest skomplikowany, czasochłonny i wiąże się z wieloma obciążeniami, które wpływają na wysokość  finalnych zysków. Biorąc pod uwagę powyższe minusy tradycyjnego inwestowania w nieruchomości F.I.N.N.-y są  atrakcyjną formą, pozbawioną tych uciążliwych, czasochłonnych i kosztownych obciążeń. To profesjonaliści po stronie Funduszu zadbają za inwestora:

 • w wyborze i selekcji nieruchomości z potencjałem pod najemców,
 • w negocjacjach cenowych przy zakupie nieruchomości,
 • w procesie kredytowania,

-w procedurze wpisów  do ksiąg wieczystych, czy w obowiązkach prawno-podatkowych i administracyjnych. Dodatkowo to F.I.N.N. zadba za inwestora o:

 • pozyskanie najemcy na nieruchomość,
 • zabezpieczenie formalno-prawne umowy najmu,
 • stan techniczny i remonty lokalu,
 • bieżące serwisowanie lokalu mieszkalnego,
 • terminowe płatności czynszów i egzekwowania innych obowiązków nałożonych na najemców.
8

FINN TO NIEZBĘDNY ELEMENT DOBRZE ZDYWERSYFIKOWANEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Inwestowanie w nieruchomości charakteryzuje się niskim ryzykiem i wysoką stopą zwrotu, a dodatkowo w długim okresie – doskonale zabezpiecza przed inflacją. Teraz dzięki F.I.N.N.-om nieruchomości mogą stać się częścią portfela u każdego inwestora nawet posiadającego nieznaczne kwoty przeznaczone na inwestycje. F.I.N.N-y dzięki rozbudowanemu portfolio kilkunastu/kilkudziesięciu, czy też nawet kilkuset nieruchomości oferuje dodatkowo dywersyfikacje aktywów dla inwestora.

Najnowsze aktualnosci i zagadnienia

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: