Witamy na stronie FINN.pl niezależnym serwisie internetowym, prezentującym aktualności, porównania oraz narzędzia związane z Funduszami Inwestującymi w Najem Nieruchomości (FINN) czyli polskimi Real Estate Investing Trust (REIT).

Tu dowiesz się na czym polega inwestowanie w nieruchomości i jakie są jego możliwe formy. Czym są FINN i jak działają oraz czym różnią się od alternatywnych metod inwestowania na rynku nieruchomości.

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI NIGDY NIE BYŁO TAK ŁATWE

CZYLI DLACZEGO FINN TO REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM?

1

Inwestujesz już 1.000 zł

Dzięki FINN można inwestować nawet małe kwoty bez samodzielnego kupowania konkretnej nieruchomości.

2

Posiadasz wysoką stopę zwrotu

Nieruchomości regularnie generują atrakcyjne zyski. Dodatkowo minimum 90% wypracowanego zysku jest wypłacana inwestorom w dywidendzie co jest zagwarantowane w ustawie.

3

Zapewnia Ci bezpieczeństwo i stabilność

Realna współwłasność w nieruchomościach oraz ich duże zróżnicowanie w portfelu inwestycyjnym funduszu zwiększają bezpieczeństwo.

4

Zapewnia płynność co daje wpłaty i wypłaty kapitału w dowolnym momencie

Możesz szybko i w łatwy sposób rozpocząć i zakończyć inwestycje w przeciwieństwie do złożonego i długiego procesu zakupu i sprzedaży nieruchomości.

5

Masz możliwość ulgi podatkowej

Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku jeżeli zainwestujesz go ponownie w nieruchomość.

6

Dostarcza Ci efektywność i korzyść skali

Fundusz dzięki swojej skali, wiedzy eksperckiej niedostępnej przeciętnemu inwestorowi oraz profesjonalnie zorganizowanym procesom zarządzania nieruchomościami generuje duże zyski.

7

Finn daje Ci możliwość bezobsługowości

Możesz czerpać zyski z wynajmu nieruchomości bez uciążliwych obowiązków związanych z zarządzaniem i obsługą wynajmowanej nieruchomości.

8

Zapewnia Ci element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

Nieruchomości znajdują się w portfelu każdego świadomego inwestora. Do tej pory, aby zainwestować w nieruchomości trzeba było posiadać co najmniej kilkadziesiąt, czy też kilkaset tysięcy złotych własnych środków. Teraz dzięki FINN ta wysoka bariera wejścia została zniesiona.

Chcesz być na bieżąco z tematem FINN?

Zapisz się na nasz newsletter!

Najnowsze aktualnosci i zagadnienia

Chcesz być na bieżąco z tematem FINN?

Zapisz się na nasz newsletter!

FAQ

FINN-y – czyli firmy inwestujące w najem nieruchomości to giełdowe spółki akcyjne, które specjalizują się w najmie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce. Dzięki FINN-om, będzie możliwe inwestowanie w nieruchomości bez potrzeby posiadania dużych kapitałów. FINN-y są spółkami giełdowymi, podlegają regulacjom KNF, zakup akcji jest tak samo prosty, jak innych spółek notowanych na GPW. FINN-y to wyspecjalizowane w obrocie nieruchomościami spółki, znające lokalny rynek, dzięki czemu potrafią trafnie ocenić, które nieruchomości będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najemców. FINN-y w swym portfolio mają lokale z największym potencjałem na długoterminowe umowy najmu. Finalnie wpływa to na wysokie przychody tych spółek i tym samym na wzrost wartości ich akcji, a także wysokość wypłacanych dywidend inwestorom.

Dla inwestora indywidualnego znika wysoka bariera wejścia w rynek nieruchomości – zamiast nabywać całe mieszkanie, będzie można zainwestować mniejsze środki kupując akcje wyspecjalizowanych FINN-ów.

FINN-y to nowość na polskim rynku. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych funkcjonują z ogromnym powodzeniem już od ponad 50 lat. Wzorem dla polskich FINN-ów są zagraniczne REIT-y (pierwsze powstały w USA, z kolei w Unii Europejskiej prekursorem REIT’ów jest Holandia). Obecnie działają na wszystkich kontynentach. REIT’ów na światowych rynkach jest blisko 500, a ich łączna kapitalizacja to blisko 2 bln dolarów.

Celem ustawy o Firmach Inwestujących w najem nieruchomości jest pobudzenie rynku nieruchomości na wynajem. Obecnie najem mieszkań w Polsce stanowi ok. 15 procent rynku, z czego tylko kilka procent jest w rękach prywatnych inwestorów. Większość najemców stanowią natomiast gminy. W rozwiniętych gospodarkach najem stanowi ponad 50% rynku nieruchomości, a w Danii czy Austrii ok. 60%. Luka do wypełnienia to kilka milionów mieszkań. Należy również brać pod uwagę fakt, że aktualnie gro podaży stanowi oferta deweloperów, skierowana do Klientów, którzy mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości na własność, co bardzo często wiąże się z zaciąganiem obarczonych dużym ryzykiem kredytów hipotecznych. Biorąc pod uwagę powyższe,  przed FINN’ami otwierają się szerokie perspektywy inwestycyjne. Fundusze Inwestujące w najem nieruchomości, mają stanowić wehikuł inwestycyjny pobudzający w długiej perspektywie polski rynek najmu mieszkań.

FINN-y to giełdowe spółki. Inwestycja polega na zakupie akcji. Nie ma ograniczeń podmiotowych w tym zakresie. FINN-y zostały przez ustawodawcę wdrożone na polski rynek z myślą głównie o inwestorach indywidualnych. Dzięki FINN-om będzie można bezpiecznie inwestować np. na cele  długoterminowe, m.in. na cele emerytalne, czy edukację dzieci.

Do FINN-ów idealnie pasuje sformułowanie ,,małe ryzyko, duży zysk’’. Ta forma inwestycji łączy ze sobą walory bezpieczeństwa (inwestycja w nieruchomości), oraz wysokiej rentowności (akcje). Do tej pory potencjalni inwestorzy mogli lokować swoje środki w bezpieczne obligacje Skarbu Państwa, czy lokaty bankowe. Te formy inwestowania wiążą się z niskim ryzykiem, ale też nie przynoszą wysokich zysków. Akcje, czy też fundusze hedgingowe przynoszą z kolei duże zyski, ale są jednocześnie obarczone dużym ryzykiem utraty kapitałów. Połączeniem bezpieczeństwa i stosunkowo wysokiej rentowności są inwestycje w zakup nieruchomości pod późniejszy wynajem. W tym przypadku jednakże trzeba posiadać bardzo wysokie środki własne na zakup lokalu. Dodatkowo zakup mieszkania wiąże się z dużymi obciążeniami podatkowymi, czy kosztami utrzymania nieruchomości. Wyjście z inwestycji wiąże się z często z długotrwałym i kosztownym procesem zbycia nieruchomości. W przypadku FINN’ów inwestujemy nie w mieszkanie, a w akcje, które w łatwy i szybki sposób można sprzedać. FINN-y łączą w sobie atuty tych trzech wyżej opisanych form inwestowania. Zapewniają wysokie zyski (akcje, obowiązek wypłaty dywidendy), a także bezpieczeństwo inwestorowi (stabilny produkt jakim są nieruchomości).

Dużą zaletą FINN’ów jest fakt, że ustawowo został  zapisany obowiązek wypłaty inwestorom dywidend. Spółki giełdowe mogą jednostronnie zdecydować, że nie będą w danym roku rozliczeniowym wypłacać dywidendy i np. wypracowane zyski przeznaczą na inwestycje. W przypadku FINN’ów 90% zysków musi być wypłacana inwestorom w formie dywidendy. Należy wspomnieć, że dochody z FINN’ów są ustawowo zwolnione z podatku dochodowego (PIT i CIT).

Chcesz być na bieżąco z tematem FINN?

Zapisz się na nasz newsletter!

MEDIA O FINN

Zapisz sie na newsletter o Firmach Inwestujących w Najem Nieruchomości.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informuję, iż: